ΣΕΚΑΜ

Το  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  κατάρτισης  μεταφορέων  απευθύνεται  σε  μεταφορείς  που  θέλουν  να  αποκτήσουν  στο  όνομα  τους  άδεια  οδικού  μεταφορέα  δημοσίας  χρήσεως  οχήματος  φορτηγού  ή  λεωφορείου. Οι  εξετάσεις  πραγματοποιούνται  κάθε  τρείς  μήνες  και  οι  κατηγορίες  των  πιστοποιητικών  είναι:

  • Εθνικών  εμπορευματικών  μεταφορών  (φορτηγό)
  • Εθνικών – Διεθνών  εμπορευματικών  μεταφορών  (φορτηγό)
  • Εθνικών  επιβατικών  μεταφορών  (λεωφορείο ΚΤΕΛ ή τουριστικό)
  • Εθνικών – Διεθνών  επιβατικών  μεταφορών  (λεωφορείο ΚΤΕΛ ή τουριστικό)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ EΓΓΡΑΦΗΣ

  • Δύο  (2) έγχρωμες  φωτογραφίες  διπλώματος
  • Φωτοτυπία ταυτότητος επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία
  • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.  Απλή φωτοτυπία απολυτηρίου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπληρώνεται στην Σχολή)