Ερωτήσεις για τις γραπτές εξετάσεις οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Τα αρχεία που ακολουθούν αποτελούν τον κατάλογο όλων των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές εξετάσεων κατά τη σύνταξη των ερωτηματολογίων εξέτασης υποψηφίων οδηγών οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για την αρχική χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης. O κατάλογος αυτός έχει διανεμηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε κάθε υπηρεσία ΜΕ στην οποία λειτουργεί σχολή ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στην οποία διενεργούνται αντίστοιχες εξετάσεις.