ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Απαντήστε σωστά…