Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 1

Απαντήστε σωστά…