ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Απαντήστε σωστά…