ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Απαντήστε σωστά…