Η Σχολή ΣΕΚΟΜ ΚΡΗΤΗΣ, σας ενημερώνει ότι διοργανώνει συχνά εξεταστικές περιόδους με προγράμματα εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την απόκτηση νέου πιστοποιητικού ADR αλλά και για την ανανέωση παλαιού διπλώματος ADR .

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

– Βασική εκπαίδευση.

– Εκπαίδευση στα Βυτία .

– Εκπαίδευση στα Εκρηκτικά .

– Εκπαίδευση στα Ραδιενεργά.

Η Βασική Εκπαίδευση θα αρχίσει την  …..(ενημερωθείτε επικοινωνώντας με την σχολή μας)…. συνολικής διάρκειας …… διδακτικών ωρών.
Απόκτηση Διπλώματος ………….

Για την πρόσθετη εκπαίδευση όσοι ενδιαφέρονται τα μαθήματα θα συνεχίσουν την  …..(ενημερωθείτε επικοινωνώντας με την σχολή μας)….  Οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης θα είναι …… ώρες

 

Απόκτηση Διπλώματος στα Εκρηκτικά Κλάση 1.

Για την απόκτηση πιστοποιητικού στα Εκρηκτικά ο ενδιαφερόμενος θα παρακολουθήσει υποχρεωτικά την βασική εκπαίδευση των είκοσι ωρών και συμπληρωματικά άλλες οκτώ ώρες για τα εκρηκτικά .
Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις   …..(ενημερωθείτε επικοινωνώντας με την σχολή μας)….  Το σύνολο των ωρών θα είναι ……. ώρες

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Για την ανανέωση του παλαιού πιστοποιητικού τα μαθήματα θα αρχίσουν την  …..(ενημερωθείτε επικοινωνώντας με την σχολή μας)….  Τα μαθήματα θα είναι ……….. , κάθε μέρα .

 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Σχολής :  2810 281007 / 2810 390038 / 6944 780075