Η Σχολή ΣΕΚΟΜ ΚΡΗΤΗΣ, σας ενημερώνει ότι διοργανώνει για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου προγράμματα εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την απόκτηση νέου πιστοποιητικού ADR αλλά για την ανανέωση του παλαιού διπλώματος ADR .

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

– Βασική εκπαίδευση.

– Εκπαίδευση στα Βυτία .

– Εκπαίδευση στα Εκρηκτικά .

– Εκπαίδευση στα Ραδιενεργά.

Η Βασική Εκπαίδευση θα αρχίσει την Δευτέρα 22/05/2017 και ώρα 16:30 την Τρίτη 23/05/2017 και ώρα 16:30 & Τετάρτη 24/05/2017 και ώρα 16:30 συνολικής διάρκειας 20 διδακτικών ωρών.
Απόκτηση Διπλώματος στα Βυτία Κλάση 5

Για την πρόσθετη εκπαίδευση στα βυτία όσοι ενδιαφέρονται τα μαθήματα θα συνεχίσουν την Πέμπτη 25/05/2017 ώρα 16:30 ,και την Παρασκευή 26/05/2017 ώρα 16:30 , άλλες 12 ώρες. Οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης θα είναι 32 ώρες

Απόκτηση Διπλώματος στα Εκρηκτικά Κλάση 1.

Για την απόκτηση πιστοποιητικού στα Εκρηκτικά ο ενδιαφερόμενος θα παρακολουθήσει υποχρεωτικά την βασική εκπαίδευση των είκοσι ωρών και συμπληρωματικά άλλες οκτώ ώρες για τα εκρηκτικά .
Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 22/5/2017 23/5/ 2017 24/5/ 2017 για την βασική εκπαίδευση και μετά στις 27/5 και στις 29/5 ,για την κύρια εκπαίδευση στα Εκρηκτικά με ώρα έναρξης τις 18:00 μ.μ.
Το σύνολο των ωρών θα είναι 28 ώρες

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Για την ανανέωση του παλαιού πιστοποιητικού τα μαθήματα θα αρχίσουν την Τετάρτη 17/5/2017 , Πέμπτη 18/5/2017, και Παρασκευή 19/5/2017 με ώρα έναρξης των μαθημάτων στις 17:30. Τα μαθήματα θα είναι πεντάωρα , κάθε μέρα .
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Σχολής :
2810 281007 / 2810390038 / 6944780075.